Doprava:

Poskytujeme našim zákazníkom možnosť dopravy prírodného kameňa po celom slovensku a to nasledovne: Náklad do 1,5t 0,50 cent za 1km a náklad do 2,5 tony 0,90 cent za 1km(dodávka). Náklad do 11 ton 1€ za 1.20 za 1km(nákladné auto s hydraulickou rukou). Náklad do 24 ton 1,30€ za 1km(auto s hydraulickou rukou+vlek).

www.prirodnykamenprievidza.sk

vYBERTE SI z NAšEJ PONUKY, PRíRODNý KAMEŇ za najlepšie ceny. volajte: 0944557476, alebo píšte na: 

a-pprirodnykamen@centrum.sk

Niesme platcovia DPH.