Doprava:

Poskytujeme našim zákazníkom možnosť dopravy prírodného kameňa po celom slovensku a to nasledovne: Auto s hydraulickou rukou do 9,5 tony cena 1,5€/km a auto s rukou do 14ton 1,6€/km vykládka s hydraulickou rukou 4€/paleta.

www.prirodnykamenprievidza.sk

vYBERTE SI z NAšEJ PONUKY, PRíRODNý KAMEŇ za najlepšie ceny. volajte: 0944557476, alebo píšte na: 

a-pprirodnykamen@centrum.sk

Niesme platcovia DPH.